IT palvelut | WBD

Tarvitsetteko tukea toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa tai jatkokehityksessä?

Harkitsetteko ERP-järjestelmän vaihtoa?

WBD IT-päällikköpalvelut

IT-päällikköpalvelut ovat tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat apua IT-järjestelmien hallinnointiin. Pienen yrityksen ei ehkä kannata palkata omaa IT-päällikköä. Kyse voi olla myös väliaikaisesta tilanteesta, kun yritys tarvitsee apua IT-ratkaisujen hallinnoinnissa. IT-päällikköpalvelu räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaisesti. WBD täydentää tällä tavoin yrityksen organisaatiota tuomalla mukaan uutta osaamista ja resursseja.
Tarjoamme nopean avun, kun yrityksen omat resurssit ovat kuormitettuja, esimerkiksi kun uuden IT-järjestelmän käyttöönoton tai uudelleenorganisoinnin, sairastumisen, vanhempainloman tms. yhteydessä. Koska meillä on pitkä kokemus erityyppisistä liiketoiminnoista, pystymme nopeasti perehtymään yrityksenne toimintaan ja tuottamaan teille lisäarvoa.

Yrityksen IT-päällikkönä osallistumme aktiivisesti toimintojen eri osa-alueiden kehittämiseen ja varmistamme, että yrityksellä on käytössä asianmukaiset ja tehokkaat työkalut menestyksellisen liiketoiminnan ylläpitämiseen.

Kohderyhmä:
Meidän IT päällikköpalvelut ovat tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat väliaikaisen IT päällikön johtamaan tärkeää projektia.

Projektipäällikköpalvelut

WBD tarjoaa myös projektipäällikköpalvelun. IT-hankkeet edellyttävät yrityksiltä usein lisäpanostusta. IT-hankkeen vetäminen ja kaikkien tekijöiden huomioiminen on haasteellista. Jotta ydintoiminnot eivät häiriytyisi IT-hankkeen aikana, on ulkoinen projektipäällikkö erinomainen ratkaisu. Kyseessä voi olla myös uudelleenorganisointi, sairastuminen, vanhempainloma tms. WBD täydentää tällä tavalla yrityksen omaa organisaatiota tuomalla mukaan uutta erityisosaamista ja resursseja.

Koska projektien laajuus ja luonne voi vaihdella laajasti, palvelu räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Koska meillä on pitkä kokemus erityyppisistä liiketoiminnoista ja projekteista, pystymme nopeasti perehtymään yrityksenne toimintaan ja varmistamaan projektin menestyksellisen läpiviennin.

Kohderyhmä:
Meidän IT projektipäällikköpalvelut ovat tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat väliaikaisen IT asiantuntijan johtamaan tärkeää projektia.

Yrityksen IT-ratkaisujen ja ydintoimintojen yhteensopivuuden arviointi

Yrityksen on monesti vaikea muuttaa prosessejaan, koska IT-ratkaisut eivät mahdollista sitä. Prosesseja pystyttäisiin tehostamaan, mutta käytössä olevat IT-ratkaisut eivät tue haluttuja muutoksia. Johto kuulee usein henkilöstön valituksia IT-ratkaisuista, mutta kokonaisnäkemys haasteista puuttuu. WBD on kehittänyt mallin sen arviointiin, kuinka hyvin yrityksen IT-ratkaisut tukevat yrityksen prosesseja ja strategioita.

Arvioinnin konkreettisena tuloksena on luettelo kehitysehdotuksista. Kehitysehdotuksien lisäksi tarjoamme suunnitelman siitä, miten IT-ratkaisuja voidaan kehittää ja minkälaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja löytyy. Lisäksi kartoitamme IT-ratkaisujen mahdolliset riskit. Malli voidaan mukauttaa yrityksen koon ja tarpeiden mukaan.

Kohderyhmä:
Nämä palvelut ovat tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää IT ratkaisujaan ja löytää yrityksen toimintaa parhaiten tukevan vaihtoehdon.

Vaihtoehtoisten IT-ratkaisujen arviointi

Monissa yrityksissä ilmenee uusien IT-ratkaisujen hankinnan yhteydessä epäröintiä ja epävarmuutta vaihtoehtojen suhteen. WBD tarjoaa tässä suhteessa neuvontaa ja aktiivisuutta hankintaprosessissa. Yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan palveluun voi myös sisältyä tarjouspyyntöjen tekeminen eri toimittajille. WBD auttaa asiakasta määrittämään uuden järjestelmän vaatimukset.

WBD on kehittänyt malleja, joilla voidaan systemaattisesti arvioida eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja voidaan vertailla käyttäen erilaisia kriteerejä. Koska WBD:n asiantuntijoilla on pitkä kokemus IT-hankinnoista, löydämme asiakkaan kanssa parhaan vaihtoehdon.

Kohderyhmä:
Nämä palvelut ovat tarkoitettu yrityksille, jotka suunnittelevat uusien IT ratkaisujen hankintaa ja tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan apua eri vaihtoehtojen arvioinnissa, hankkeen toteuttamisessa ja käyttöönotossa.

IT-strategian laadinta

Kuulostaako tutulta? Yritykseltä puuttuu IT-strategia kokonaan tai sitä ei ole päivitetty aikoihin. Syitä voi olla useita. WBD auttaa yritystänne laatimaan IT-strategian, joka tukee liiketoimintaanne ja tavoitteitanne. Huomioimme myös IT-markkinoiden uusimmat mahdollisuudet. Palvelu sovitetaan yrityksen tarpeiden ja laajuuden mukaan.

Kohderyhmä:
Nämä palvelut ovat tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää tai uusia nykyisiä IT järjestelmiään, tehdä järjestelmistä tehokkaampia ja saada apua järjestelmien käyttöönotossa.

Prosessien ja järjestelmien kehittäminen

Joskus on halua tehostaa prosesseja, mutta ei tiedetä tarkkaan, miten se tulisi tehdä tai mistä saada IT-ratkaisu, joka tukee uusia prosesseja. WBD:n henkilökunnan vuosikymmenten aikana hankkima kokemus eri aloilta ja IT-ratkaisuista takaa, että pystymme laatimaan spesifikaatiot ja ratkaisuehdotuksen liiketoimintamallin analyysin jälkeen. Kyseessä voi olla esimerkiksi muun osapuolen ohjelmistoratkaisu tai räätälöidyt lisämoduulit. WBD voi myös ottaa kokonaisvastuun ratkaisusta alihankkijoiden avulla.

Kohderyhmä:
Nämä palvelut ovat tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat kehittää IT ratkaisujaan ja löytää yrityksen toimintaa parhaiten tukevan vaihtoehdon, ja tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan apua eri vaihtoehtojen arvioinnissa, hankkeen toteuttamisessa ja järjestelmien käyttöönotossa.