IT tjänster | WBD

Är ni i behov av stöd för att ta i bruk eller utveckla ett ERP-system?

Överväger ni att byta ERP-system?

Fråga oss om råd! Vi erbjuder följande tjänster:

IT-chefstjänster

IT-chefstjänsten har tagits fram för företag som behöver hjälp med att sköta administrationen av sina IT-system. Företaget kan vara för litet för att det ska löna sig att anställa en egen IT-chef. Det kan också vara fråga om tillfälliga perioder när företaget behöver hjälp i administrationen av sina IT-lösningar. IT-chefstjänsten skräddarsys alltid efter företagets behov. På det här viset kompletterar WBD företagets egen organisation genom att tillföra nytt kunnande och mera resurser.

Vi bistår med snabb hjälp när belastningen på företagets egna resurser är hög, t.ex. när ett nytt IT-system tas i bruk eller i samband med omorganisation, sjukdomsfall, föräldraledighet osv. Eftersom vi har lång erfarenhet av olika typer av affärsverksamheter kan vi snabbt sätta oss in i er verksamhet och ge er mervärde.

Som företagets IT-chef deltar vi aktivt i att utveckla olika delområden inom verksamheten och ser till att företaget använder lämpliga och effektiva verktyg för att upprätthålla en framgångsrik affärsverksamhet.

Målgrupp:
Våra IT-projektchefstjänster är avsedda för alla företag som under längre eller kortare tidsperioder behöver en extern IT expert att sköta en chefsposition.

Projektchefstjänster

WBD kan också erbjuda projektchefstjänster. IT-projekt kräver ofta extra insatser av företagen. Att driva IT-projekt och säkerställa att alla faktorer tas i beaktande är en utmaning. För att undvika att den normala kärnverksamheten inte lider under IT-projektets gång är en extern projektchef en utmärkt lösning. Det kan också vara fråga om omorganisation, sjukdomsfall, föräldraledighet osv. WBD kan på det här viset komplettera företagets egen organisation genom att tillföra nytt specialkunnande och mera resurser.

Eftersom projektens omfattning och karaktär kan variera enormt skräddarsys tjänsten alltid enligt företagets behov. Eftersom vi har lång erfarenhet av olika typer av affärsverksamheter och projekt kan vi snabbt sätta oss in i erverksamhet och säkerställa att projektet lyckas.

Målgrupp:
Våra IT-projektchefstjänster är avsedda för alla företag som behöver en tillfällig extern IT-expert att ro i land ett viktigt projekt.

Kartläggning av hur väl företagets IT-lösningar samverkar med företagets kärnverksamhet

En vanlig situation i företag är svårigheter att ändra sina processer eftersom företagets IT-lösningar inte möjliggör detta. Man vet hur man kunde effektivera processerna i verksamheten men nuvarande IT lösningar stöder inte de önskade ändringarna.

Företagsledningen hör ofta en mängd klagomål från personalen på företagets IT-lösningar men man saknar en enhetlig helhetsbild av utmaningarna. WBD har utvecklat en modell där man kartlägger hur väl företagets IT-lösningar stöder företagets processer och strategier.
Som ett konkret resultat av kartläggningen erhåller man en lista på utvecklingsförslag samt en plan med tidtabell för hur man kan utveckla sina IT-lösningar samt risker och alternativa lösningar. Modellen kan anpassas till företagets storlek och behov.

Målgrupp:
Dessa tjänster riktar sig till företag som vill förnya eller anskaffa nya IT-lösningar och som behöver expert hjälp i utredningen av olika alternativ och hjälp med förverkligandet.

Utvärdering av alternativa IT-lösningar

Många företag känner sig villrådiga och osäkra på vilket alternativ man skall välja vid anskaffning av nya IT-lösningar. WBD kan här erbjuda rådgivning och aktivt ansvar i upphandlingsprocessen. Beroende på företagets önskemål och behov så kan tjänsten också innehålla processen med offertförfrågan till olika leverantörer. Här hjälper WBD kunden att ta fram kravspecifikationer för den nya lösningen.

WBD har utvecklat modeller för att på ett systematiskt sätt bedöma de olika alternativa lösningarna. Med olika bedömningskriterier kan man jämföra de olika lösningarna. Eftersom WBD:s personal har en lång erfarenhet av IT-upphandlingar så kan vi tillsammans med kunden få fram det bästa alternativet.

Målgrupp:
Dessa tjänster riktar sig till företag som vill förnya eller anskaffa nya IT-lösningar.

Uppgörande av IT-strategier

Känner ni igen er? Företagets IT-strategi saknas helt eller har inte uppdaterats på en längre tid. Orsakerna kan vara många. WBD kan hjälpa er att få fram en IT-strategi som stöder er business verksamhet och målsättningar. Vi kan också ta i beaktande IT marknadens senaste möjligheter. Tjänsten anpassas till företagets behov och omfattning.

Målgrupp:
Dessa tjänster riktar sig till företag som vill utveckla en IT strategi och hitta den lösning som bäst stöder affärsverksamheten. 

Utveckling av processer och system

I vissa situationer önskar man effektivera vissa processer men man vet inte exakt hur det skall göras och hur man får en IT-lösning som skulle stöda den nya processen. Med den erfarenhet som WBD:s personal skaffat sig under flera årtionden från olika branscher och IT-lösningar kan vi bistå med att ta fram specifikationer och lösningsförslag efter en analys av affärskonceptet. Det kan röra sig om exempelvis en tredje parts programlösning eller om skräddarsydda tilläggsmoduler. WBD kan vid behov också ta helhetsansvaret för lösningen med hjälp av underleverantörer.

Målgrupp:
Dessa tjänster riktar sig till företag som vill utveckla eller förnya sin IT-strategi och göra den mera effektiv, samt få hjälp med förverkligandet av de nya processerna och systemen.