Jan Söderman

0

När det var dags att välja studieinriktning var IT något väldigt nytt och främmande, vilket fick mig intresserad av att lära mig mera om denna bransch och påbörja IT studier vid Åbo Akademi. Redan under slutet av studierna blev jag erbjuden arbete som programmerare på Tietobotnia, och sedan dess har min karriär innehållit varierande IT positioner. Jag har bland annat haft flera IT Projektchefs- och IT chefstjänster på internationella företag som ICL Data, Estlander & Rönnlund och eCraft.

Våren 2013 började jag arbeta för WBD och har sedan dess fungerat som företagets IT-direktör. I mitt arbete ingår projektchefskap för varierande IT-projekt, samt IT-konsultering och skolning. Under min karriär har jag fått kunskap om många olika ERP-system, vilket ger mig goda möjligheter att hitta den mest lämpliga och fungerande IT-lösningen till varje enskillt företag.

I mitt arbete anser jag att det är viktigt att förstå kundernas affärsverksamhet och business processer för att hitta den bäst lämpade, och mest effektiva IT-lösningen för varje kund. Målet med det arbete jag gör är att göra kundernas vardag lättare genom att inrätta sådana IT-system som stöder deras affärsverksamhet, och i och med detta erbjuda nya effektivare sätt för kunderna att arbeta på.